Wskaźniki jakości usług

Aby mieli Państwo pewność, że nasza firma dba o jakość świadczonych usług, a także spełnia zapewnienia w regulaminie i umowach, publikujemy aktualne Wskaźniki Jakości Usług. Dzięki nim zarówno Państwo, jak i my sami widzimy, które elementy należy poprawić, a co funkcjonuje bez zarzutów.

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2022 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,10m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia:3,5godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,35m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,30&;