Pomiar przepustowości łącza

Zgodnie z § 5 ust. 19.1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora rekomendowanym programem do badania przepustowości łącza z/do sieci Internet jest speed test znajdujący się na stronie: http://www.speedtest.pl/

Aby pomiar przepustowości łącza z/do sieci Internet był maksymalnie miarodajny należy zachować poniżej zalecane warunki i uwagi:

1. Pomiar łącza nie należy dokonywać za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi. Popularne sieci WiFi pracują w wolnym (nielicencjonowanym) paśmie 2,4GHz i 5GHz. W związku z tym mogą one, być zakłócane przez inne działające sieci WiFi, w szczególności w budynkach wielorodzinnych. Ponadto sygnał sieci WiFi podlega ograniczeniom ze względu: na odległość pomiędzy łączącymi się urządzeniami, moc i jakość sygnału WiFi, ilość i rodzaj pokonywanych przeszkód (najczęściej ścian), zakłócenia elektromagnetyczne, itp.

2. Pomiar łącza należy wykonywać przy użyciu sieci przewodowej, łącząc urządzenie na którym dokonujemy pomiaru łącza (najczęściej komputer lub laptop) bezpośrednio z Zakończeniem Sieci. Często w wewnętrznej sieci naszych Abonentów wykorzystywane są routery. Wówczas można dokonać pomiaru łącza za pośrednictwem tego router’a, przestrzegając jednak, aby sam router był podłączony przewodowo do sieci Operatora, a urządzenie na którym dokonujemy pomiaru łącza również był podłączone do router’a przewodowo. W przypadku korzystania z router’a, należy zwrócić uwagę na jakość router’a, a w szczególności możliwości obsłużenia przez niego zakupionego łącza, a także jakości kabli łączących urządzenia. W czasie testu inne urządzenia podłączone do routera nie powinny korzystać z sieci Internet, a na samym urządzeniu, na którym dokonujemy pomiaru łącza nie powinny działać programy obciążający łącze, a w szczególności programy P2P. W przypadku taryf powyżej 50Mb zalecamy korzystanie z rutera gigabitowego (np. usługi Multiroom Giga); jednak ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Abonenta. W przypadku nie zastosowania się do tego zalecenia Operator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu nieprawidłowości w działaniu łącza. Mając na uwadze powyższe, zalecamy więc dokonywanie testu z pominięciem routera, czyli poprzez bezpośrednie podłączenie komputera z siecią MMJ z pominięciem routera, konieczne jest wówczas jednak wymuszenie na karcie sieciowej komputera MAC adresu zgodnym z MAC adresem routera.

3. Jakość urządzenia, na którym dokonujemy pomiaru łącza (komputer, laptop) oraz „kondycja” systemu operacyjnego wpływa znacznie na wynik testu. W szczególności przy zakupionym łączu o większej przepustowości z/do Internetu i dokonywaniu jego pomiaru, duże znaczenie mają możliwości techniczne oraz jakość urządzenia, na którym dokonujemy pomiaru (komputera, laptopa), a także sprawność funkcjonowania systemu operacyjnego. Należy również zwrócić uwagę, czy zainstalowana karta sieciowa obsługuje zakupione łącze u Operatora, w szczególności gdy, przepustowości łącza (z i/lub do Internet) jest większa niż 100Mbit

4. Aby wynik był wiarygodny zleca się wybór takiego serwera testowego, który nie jest przeciążony. 

Można to zrobić poprzez kliknięcie przed naciśnięciem „START” nazwy wybranego automatycznie serwera znajdującą się na prawo od niebieskiego trójkącika Nazwa Serwera, a następnie wybierając ręcznie jeden z poniżej proponowanych serwerów:

  • Beskid Media Kęty
  • Orion Czechowice-Dziedzice
  • Intertell.pl Chybie
  • Gemini Internet Kraków

Test wykonany do jednego z wyżej wymienionych serwerów nie będzie obarczony błędami, czy to ograniczeniem serwera testowego, czy też innymi występującymi gdzieś poza naszą siecią.