CZUJNIKI SMOGU I ZANIECZYSZCZEŃ

W Siemianowicach Śląskich wdrażamy system czujników smogu, który umożliwia zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych o zanieczyszczeniach powietrza. 

Chcemy, abyś czuł się bezpiecznie w swoim środowisku.

 

Sensory jakości powietrza pozwolą Ci sprawdzić jakie czynniki i niebezpieczeństwa otaczają Twój dom i Twoich najbliższych.

Monitoruj stan jakości powietrza i czuj się bezpiecznie.

Czujniki mierzą m.in.: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10

 

monitor

Sprawdź poziom jakości powietrza w swojej okolicy

Wskaż na mapie stację pomiarową, przejrzyj aktualne informacje o poziomie stężenia zanieczyszczeń i zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi ochrony Twojego zdrowia.

Możemy także porównać jakość powietrza z innymi miejscami w całej Polsce – informacje z kraju prezentujemy na mapie dostępnej pod linkiem:: https://looko2.com/heatmap.php

SMOG to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami.

Wyróżniamy 2 główne rodzaje smogu, z uwagi na miejsce i warunki jego tworzenia. Mówi się o smogu w typie Los Angeles, który powstaje przede wszystkim w letnich miesiącach i który spotkać można głównie w strefach subtropikalnych oraz tak zwany smog londyński, bardziej charakterystyczny dla umiarkowanej strefy klimatycznej i powstający głównie od listopada do stycznia (czasem marca). Te 2 rodzaje smogu różnią się także nieco innym składem. Wariant londyński to przede wszystkim mieszanka różnych pyłów, wzbogacona o tlenki siarki, azotu czy węgla, lecz także i o sadzę. Smog typu Los Angeles składa się przede wszystkim z gazów, w tym tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów.

Słowo “smog” to mieszanka angielskich słów: “smoke”, czyli “dym” oraz “fog”, czyli “mgła”. Ta zbitka wyrazowa rozpowszechniła się na świecie, idealnie określając zjawisko. 

Ponad połowa zanieczyszczeń powietrza pochodzi z naszych domów!

Spalając w STARYCH PIECACH OPAŁ NISKIEJ JAKOŚCI, szkodzisz sobie i innym.

Główne źródła zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM10 w naszym województwie to:

skad-smog

JAK ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
WPŁYWA NA NASZE ZDROWIE?

W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZE JEST ZDROWIE!