Archiwum wskaźników jakości usług

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2022 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,13m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia:3,5godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,4m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,4&;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2021 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,11m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia:3,5godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,25m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,25&;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2021 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,13m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia:4,0godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,25m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,25&;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2020 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,17m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia:5,0godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,3m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,35&;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2020 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,15m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia:5,0godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,3m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,35&;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2019 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,12m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia:4,0godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,3m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,3&;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2019 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,1m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia:3,5godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,32m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,3&;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2018 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,1m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia:3,5godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,35m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,35&;

Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za I półrocze 2018 r.:

1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci:0,1m-c;
2.Średni czas usunięcia uszkodzenia:4,0godzin;
3.Średni czas rozpatrzenia reklamacji:0,25m-c;
4.Wskaźnik reklamacji faktur:0,35&;