Węzeł wymiany ruchu międzyoperatorskiego IX p2p

W ramach usługi IX p2p oferujemy dostęp do największego w Polsce i jednego z największych na świecie węzła wymiany ruchu EPIX.Katowice. Do tego węzła podłączonych jest obecnie ponad 800 uczestników: operatorów internetowych (np. MMJ, Telekomunikacja Podlasie)  i dostawców treści internetowych (np. Google, Onet). Dzięki aktywnej usłudze łączność z innymi uczestnikami tego węzła odbywa się z możliwie najwyższą prędkością i najkrótszą, niemal bezpośrednią trasą, zapewniając najwyższą jakość połączeń.

Aktualna lista uczestników:

https://www.epix.net.pl/o-epix/uczestnicy/

Interaktywna mapa uczestników:

https://www.epix.net.pl/o-epix/mapa-uczestnikow-epix-test/

Usługa dostępna:

– bezpłatnie w ramach promocji.