The Singles 81-85 / Catching Up With Depeche Mode

Dreaming Of Me
New Life
Just Can't Get Enough
See You
Leave In Silence
Get The Balance Right
Everything Counts
Love, In Itself
People Are People
Shake The Disease
It's Called A Heart
Somebody
The Meaning Of Love
Blasphemous Rumours
Flexible
Fly On The WindscreenGet The Balance Right

It's more besides
Joy rides
Little House in the country-side
Understand, learnt to demand
Compromise and sometimes lie

Get the balance right

Be responsible, respectable
Stable but gullible
Concerned the caring
Help the helpless
But always remain absolutely selfish!

Well, you think you're got a hold on me now
You haven't got a hold at all
When you reach the top
Get ready to drop
Prepare yourself for the fall

You're gonna fall
It's almost the day, today - almost!

Don't turn this way
Don't turn that way
Straight down the middle
Until next Thursday
Across to the left, back to the right
Twist and turn till you've got it right

Get the balance right

Get The Balance Right (Odzyskaj równowagę)

To więcej niż
Przejażdżki dla przyjemności
Mały domek na wsi
Zrozumienie, umiejętność wymagania
Porozumienie, czasami kłamstwo

Odzyskaj równowagę

Być odpowiedzialnym, godnym szacunku
Zrównoważonym, ale naiwnym
Poświęcić się opiece
Pomagać potrzebującym
Zawsze pamiętając o absolutnej egocentryzmie

To ci się nie uda
Już niedługo, prawie dzisiaj

Nie zbaczaj tu
Nie zbaczaj tam
Trzymaj się środka
Do następnego Czwartku
Skok na lewo, powrót na prawo
Balansuj, aż odnajdziesz równowagę

Odzyskaj równowagę

Shake The Disease

I'm not going down on my knees,
Begging you to adore me
Can't you see it's misery
And torture for me
When I'm misunderstood
Try as hard as you can, I've tried as hard as I could
To make you see
How important it is for me

Here is a plea
From my heart to you
Nobody knows me
As well as you do
You know how hard it is for me
To shake the disease
That takes hold of my tongue
In situations like these

Understand me

Some people have to be
Permanently together
Lovers devoted to
Each other forever
Now I've got things to do
And I've said before that I know you have too
When I'm not there
In spirit I'll be there

Here is a plea
From my heart to you
Nobody knows me
As well as you do
You know how hard it is for me
To shake the disease
That takes hold of my tongue
In situations like these

Understand me

Shake The Disease (Chorobliwe drgawki)

Nie upadam na kolana
Prosząc cię o zaakceptowanie
Czy nie widzisz, że to męka
I tortura dla mnie
Kiedy mnie nie rozumiesz
Staraj się najmocniej jak potrafisz
Robię co mogę, żeby ci pokazać
Jakie to dla mnie ważne

To apel
Mego serca do twojego
Nikt nie zna mnie
Tak dobrze jak ty
Wiesz jak uciążliwe są dla mnie
Te chorobliwe drgawki
Które ogarniają mój język
W sytuacjach takich jak ta

Zrozum mnie

Niektórzy ludzie potrzebują
Aby zawsze być razem
Kochankowie
Oddani sobie nawzajem
Teraz mam coś do roboty
I powiedziałem już wcześniej, że wiem że ty również
Kiedy nie jestem tu ciałem
Będę z tobą duszą

To apel
Mego serca do twojego
Nikt nie zna mnie
Tak dobrze jak ty
Wiesz jak uciążliwe są dla mnie
Te chorobliwe drgawki
Które ogarniają mój język
W sytuacjach takich jak ta

Flexible

Fame can have strange effects
Money can have strange effects

I ask myself, is it a sin
To be flexible when the boat comes in
Open the window and out go ideals

Drink can alter you
Girls can have strange effect too

I ask myself, is it a sin
To be flexible when the boat comes in
Open the window and out go ideals

We all know boats don't last
We all know cars are fast

I ask myself, is it a sin
To be flexible when the boat comes in
Open the window and out go ideals

Flexible (Elastyczny)

Sława może wywołać dziwny efekt
Pieniądze mogą wywołać dziwny efekt

Zapytuję siebie, czy to grzech
Tak się zmienić w takich okolicznościach
Otwórz okno i odrzuć ideały

Alkohol może cię odmienić
Dziewczyny również mogą wywołać dziwne efekty

Zapytuję siebie, czy to grzech
Tak się zmienić w takich okolicznościach
Otwórz okno i odrzuć ideały

Wszyscy wiemy, że takie sytuacje nie trwają wiecznie
Wiemy, że samochody są szybkie

Zapytuję siebie, czy to grzech
Tak się zmienić w takich okolicznościach
Otwórz okno i odrzuć ideały

It's Called A Heart

There's something beating here inside my body
And it's called a heart
You know how easy it is to tear it apart
If I lend it to you, would you keep it safe for me
I'll lend it to you, will you treat it tenderly
There's something beating here inside my body
And it's called a heart

There's a sun shining in the sky
But that's not the reason why I'm feeling warm inside
The answer isn't classified- it's my heart
From the moment I started
I tried to be good about it
Yes I've tried my best
And more or less, I spoke from my heart

There's a lot to be learned
And you learn when your heart gets burned

There's something beating here inside my body
And it's called a heart
You know how easy it is to tear it apart
If I lend it to you, would you keep it safe for me
I'll lend it to you, will you treat it tenderly
There's something beating here inside my body
And it's called a heart

Hearts can never be owned
Hearts only come on loan
If I want it back
I will take it back
I'll take my heart

But I will try my best
And more or less
I will speak from my heart
Yes, I will speak from my heart
Speak from my heart

There's a lot to be learned
And you learn when your heart gets burned

There's something beating here inside my body
And it's called a heart
You know how easy it is to tear it apart
If I lend it to you, would you keep it safe for me
I'll lend it to you, will you treat it tenderly
There's something beating here inside my body
And it's called a heart 

It's Called A Heart (To serce)

Jest coś, co bije wewnątrz mego ciała
I nazywa się serce
Wiesz jak łatwo je złamać
Jeśli ci je ofiaruję, czy będziesz o nie dbała?
Jeśli ci je ofiaruję, czy będziesz się o nie troszczyć?
Jest coś, co bije wewnątrz mego ciała
I nazywa się serce

Słońce świeci na niebie
Ale to nie jest powód, że czuję żar wewnątrz mnie
Odpowiedź nie jest tajemnicą - to moje serce
Od samego początku
Próbuję o nie dbać
Tak, staram się jak mogę
Mniej lub bardziej, mówię z głębi mego serca

Jest wiele do poznania
I nauczysz się tego, kiedy twoje serce zapłonie

Jest coś, co bije wewnątrz mego ciała
I nazywa się serce
Wiesz jak łatwo je złamać
Jeśli ci je ofiaruję, czy będziesz o nie dbała?
Jeśli ci je ofiaruję, czy będziesz się o nie troszczyć?
Jest coś, co bije wewnątrz mego ciała
I nazywa się serce

Nie można posiąść czyjegoś serca
Dostajesz je jako pożyczkę
Jeśli zapragnę je z powrotem
Zabiorę ci je
Zabiorę ci moje serce

Ale będę starał się z całej siły
Mniej lub bardziej
Będę mówił z głębi mego serca
Tak, będę mówił z głębi mego serca
Z głębi mego serca

Jest wiele do poznania
I nauczysz się tego, kiedy twoje serce zapłonie

Jest coś, co bije wewnątrz mego ciała
I nazywa się serce
Wiesz jak łatwo je złamać
Jeśli ci je ofiaruję, czy będziesz o nie dbała?
Jeśli ci je ofiaruję, czy będziesz się o nie troszczyć?
Jest coś, co bije wewnątrz mego ciała
I nazywa się serce

© BEYOND words 2003 - 2005