A Broken Frame

Leave In Silence
My Secret Garden
Monument
Nothing To Fear
See You
Satellite
The Meaning Of Love
Further Excerpts From My Secret Garden
A Photograph Of You
Shouldn't Have Done That
The Sun & The Rainfall

Leave In Silence

I've told myself so many times before
But this time I think I mean it for sure
We have reached a full stop
Nothing's gonna save us from the big drop

Reached our natural conclusion
Outlived the illusion
I hate being in these situations
That call for diplomatic relations

If I only knew the answer
Or I thought we had a chance
Or I could stop this
I would stop this thing from spreading like a cancer

What can I say? (I don't want to play) anymore
What can I say? I'm heading for the door
I can't stand this emotional violence
Leave in silence

We've been running around in circles all year
Doing this and that and getting nowhere
This'll be the last time
(I think I said that last time)

If I only had a potion,
Some magical lotion
That could stop this, I would stop this
I would set the wheels in motion

What can I say? (I don't want to play) anymore
What can I say? I'm heading for the door
I can't stand this emotional violence
Leave in silence

Leave In Silence (Rozstanie w milczeniu)

Już tyle razy mówiłem to sobie
Ale tym razem myślę, że to rzeczywiście prawda, doszliśmy do kresu
Nic nas nie uratuje od wielkiego upadku

Doszliśmy do naturalnego wniosku, przeżyliśmy złudzenie
Nienawidzę sytuacji, które wymagają dyplomatycznej zręczności
Gdybym tylko znał odpowiedź, gdybym myślał, że mamy szansę
Ale gdybym mógł wszystko zatrzymać
Zatrzymałbym to, żeby nie toczyło nas jak rak

Cóż mógłbym powiedzieć, nie chcę dłużej udawać
Cóż mógłbym powiedzieć, idę w stronę drzwi
Nie mogę znieść tego uczuciowego gwałtu
Rozstanie w milczeniu, rozstanie w milczeniu

Biegaliśmy w kółko przez cały rok
Robiąc to i tamto, nie dochodząc do niczego
To będzie ostatni raz, myślę, że powiedziałem tak już poprzednio

Gdybym tylko miał eliksir, jakiś magiczny płyn
Który zatrzymałby to, wprawiłbym koła w ruch

My Secret Garden

My secret garden's not so secret anymore
Run from the house holding my head in my hands
Feeling dejected, feeling like a child might feel

It all seems so absurd that this should have occurred
My very only secret and I had to go and leak it
My secret garden's not so secret anymore

No, my secret garden's not so secret anymore
Run through the fields down to the edge of the water
Can't stay long, here comes the reason why

She'll catch me if she can, take me by the hand
I'll have to keep on running and I just can't see the fun in
My secret garden not being secret anymore

It used to be so easy on days such as these she'd
Search and search for hours, in among the flowers

I loved it, I loved her

Play the fool, act so cruel (I loved it)
Read a book, take a look (I loved her)

It all seems so absurd that this should have occurred
My very only secret and I had to go and leak it
My secret garden's not so secret anymore

My Secret Garden (Mój tajemniczy ogród)

Mój Tajemniczy Ogród przestał być tajemniczy
Wybiegłem z domu z głowa ukrytą w dłoniach
Zniechęcony, czując się jak bezbronne dziecko
To wszystko wydaje się takie absurdalne, że tak musiało się zdarzyć
Moja jedyna tajemnica, a ja musiałem odejść i pogodzić się z tym
Mój Tajemniczy Ogród przestał już być taki tajemniczy!

Nie, mój Tajemniczy Ogród nie jest już tajemniczy
Pobiegłem przez pola, w dół, na brzeg strumienia
Nie mogę zostać tu dłużej, bo ona złapie mnie, jeśli tylko dam jej okazję
Złapie mnie za rękę, muszę wciąż uciekać
I nie ma w tym nic przyjemnego
Mój Tajemniczy Ogród przestał być tajemniczy!

To było takie łatwe w tamtych dniach, kiedy
Szukała mnie godzinami wśród kwiatów
Kochałem to, kochałem ją
Robiła ze mnie głupca, była okrutna - kochałem to!
Gdy czytała książkę, kiedy spoglądała - kochałem ją

To wszystko wydaje się takie absurdalne, że tak musiało się zdarzyć
Moja jedyna tajemnica, a ja musiałem odejść i pogodzić się z tym!
Mój Tajemniczy Ogród przestał już być taki tajemniczy

Monument

When the site was found we laid the foundations down
It didn't take long before they came back tumbling down
Don't build at night, you need a little light
How else you gonna see what it's gonna be like?

So we picked up our tools and we worked in the morning light
With the last stone placed wasn't it a wonderful sight?
But it fell back down and scattered all around
Anything passes when you need glasses

My monument
it fell down

Work all of my days for this kind of praise
It fell down

Monument (Pomnik)

Kiedy wybrano miejsce, położyliśmy fundamenty
Nie minęło wiele czasu, kiedy wróciliśmy biegnąc na oślep
Nie buduj w nocy, potrzebujesz trochę światła
Jak inaczej zdołasz zobaczyć, jak wygląda twoje dzieło

Więc podnieśliśmy narzędzia i pracowaliśmy w świetle poranka
Kiedy położyliśmy ostatni kamień
Nie ujrzeliśmy najpiękniejszego widoki
Ale wkrótce legł on w gruzach i rozsypał się wszędzie wokół
Nic się nie udaje, kiedy potrzebne ci są okulary

Mój pomnik - legł w gruzach
Mój pomnik - legł w gruzach

Pracowałem całe moje życie nad tym pochwalonym dziełem
Legło w gruzach
Dzieło całego mego życia - legło w gruzach

Nothing To Fear - Instrumental

Nothing To Fear (Nic strasznego) - Instrumental

See You

All I want to do is see you again
Is that too much to ask for?
I just want to see your sweet smile
Smiled the way it was before

Well I'll try not to hold you
And I'll try not to kiss you
And I won't even touch you

All I want to do is see you
Don't you know that it's true

I remember the days when we'd walk through the woods
And sit on a bench for a while
I treasure the way we used to laugh and play
And look in each others eyes

You can keep me at a distance if you don't trust my resistance
But I swear I won't touch you

All I want to do is see you
Don't you know that it's true

Well I know five years is a long time
And that times change (oh that times change)
But I think that you will find
People are basically the same (basically the same)

If the water's still flowing, we can go for a swim
And do the things we used to do
And if I'm reluctant you can pull me in
And we can relive our youth

Oh but we'll stay friendly like sister and brother
Though I think I still love you
All I want to do is see you
Don't you know that it's true?

See You (Zobaczyć ciebie)

Wszystko, czego pragnę, to znów cię zobaczyć
Czy proszę o zbyt wiele?
Chciałbym tylko ujrzeć twój słodki uśmiech
Który widziałem kiedyś wiele razy
Dobrze, spróbuję nie brać cię w ramiona
I spróbuję cię nie całować
I nawet nie będę cię dotykał

Wszystko czego pragnę to zobaczyć ciebie, czy nie wierzysz, że to prawda

Pamiętam dni kiedy spacerowaliśmy w lesie
Siadaliśmy na chwilę na ławce
Chronię jak skarb wspomnienie naszych zabaw, śmiechów i patrzenia w oczy
Możesz trzymać się z dala ode mnie
Jeśli nie dowierzasz mojej silnej woli
Ale przysięgam, że nie będę cię dotykał

Tak wiem, pięć lat to długo i czasy się zmieniają
Ale myślę, że zrozumiesz
Że ludzie w głębi duszy pozostają tacy sami

Jeśli woda wciąż płynie, możemy iść popływać
Beztrosko tak jak niegdyś
A jeśli będę się ociągał, możesz mnie nawet zmusić
Możemy jeszcze raz przeżyć naszą miłość

Ale będziemy dla siebie jak siostra i brat
Chociaż myślę, że ciągle cię kocham

Satellite

Now hear this my friends
I'll never be the same again
Gonna lock myself in a cold black room
Gonna shadow myself in a veil of gloom

I will function, operate
I will be a satellite of hate

Driven to this point by a chain of events
Each one pushed me nearer the edge
Gonna send my message through to you
And you'll receive the signal too

I will function, operate
I will be a satellite of hate

Higher

Disillusioned, I was disenchanted
Forgot the love that had been implanted
Heard the lies and I felt the cold
It broke my heart and I lost control

Now I'm a satellite of a free state
I'm a satellite of hate
A satellite of hate

Higher

Satellite (Satelita)

Teraz posłuchajcie przyjaciele,
już nigdy nie będę taki sam
Zamknę się w ciemnym, zimnym pokoju
Otulę się w welon mroku
Będę funkcjonować i działać, będę satelitą nienawiści

Wyżej, wyżej

Pozbawiony złudzeń byłem rozczarowany
Zapomniałem o miłości, którą byłem zaszczepiony
Słyszałem kłamstwa i było mi zimno
To łamało moje serce i straciłem panowanie
Teraz jestem wolnym satelitą
Jestem satelitą nienawiści

The Meaning Of Love

I've read more than a hundred books
Seen love mentioned many thousand times
But despite all the places I've looked
It's still no clearer it's just not enough
I'm still no nearer the meaning of love

Noted down all my observations
Spent an evening watching television
Still I couldn't say with precision
Know it's a feeling and it comes from above
But what's the meaning, the meaning of love?

The meaning of love
Tell me the meaning of love

From the notes that I've made so far
Love seems something like wanting a scar
But I could be wrong, I'm just not sure you see,
I've never been in love before

Next I asked several friends of mine
If they could spare a few minutes of their time
Their look suggested that I'd lost my mind
Tell me the answer, my Lord high above
Tell me the meaning, the meaning of love

The meaning of love
Tell me the meaning of love

From the notes that I've made so far
Love seems something like wanting a scar
But I could be wrong, I'm just not sure you see,
I've never been in love before

Tell me the meaning of love

The Meaning Of Love (Znaczenie miłości)

Przeczytałem ponad sto książek
Widziałem w nich tysiące wzmianek o miłości
Ale mimo tego co widziałem
Nic nie jest dla mnie proste, to nie wystarczy
Wciąż nie jestem bliżej poznania znaczenia miłości

Zapisałem wszystkie moje obserwacje
Spędziłem wieczór oglądając telewizję
Ale wciąż nie umiałem dokładnie powiedzieć
Wiem, że jest to uczucie i że przychodzi z góry
Ale jakie jest znaczeni, znaczenie miłości (powiedz mi)

Z notatek, które dotąd zrobiłem
Wynika, że miłość jest czymś w rodzaju szukania guza
Ale mogę się mylić, nie jestem pewien, czy mnie rozumiesz
Nigdy dotąd nie byłem zakochany

Zapytałem kilku moich przyjaciół
Czy mogą poświęcić mi kilka minut
Ich spojrzenia mówiły, że musze być nienormalny
Daj mi odpowiedź, o Panie mój, wysoko w górze
Powiedz mi, jakie jest znaczenie, znaczenie miłości

Z notatek, które dotąd poczyniłem
Wynika, że miłość jest czymś w rodzaju szukania guza
Ale mogę się mylić, nie jestem pewien, czy mnie rozumiesz
Nigdy dotąd nie byłem zakochany
Znaczenie miłości (powiedz mi)
Powiedz mi, jakie jest znaczenie miłości (powiedz mi)

Further Excerpts From: My Secret Garden - Instrumental

Further Excerpts From My Secret Garden (Dalsze wyjątki z: Mój tajemniczy ogród) - Instrumental

A Photograph Of You

What good is a photograph of you?
Every time I look at it
It makes me feel blue

What use is a souvenir of something
We once had
When all it ever does is
Make me feel bad

I wish I could tear it up
But then again I haven't the guts
I wish I could throw it on the fire
I wish I could
But to say I would
I'd be a liar

What good is a color print of a little baby doll?
When just one little glance is enough to make me feel dull

I wish I would misplace it
But then I take such good care of it
I wish it would disappear
I say I wish
But then I relish it being here

What good is a photograph of you?
Every time I look at it
It makes me feel blue

A Photograph Of You (Twoja fotografia)

Czymże dobrym jest twoja fotografia?
Za każdym razem kiedy na nią patrzę sprawia,
Że ogarnia mnie smutek!

Cóż za pożytek z pamiątki czegoś, co kiedyś mieliśmy
Kiedy wszystko co sprawie to to , że czuję się źle!

Chciałbym móc ją podrzeć, ale wtedy pozbyłbym się swego wnętrza!
Chciałbym móc wrzucić ja w ogień, chciałbym móc
Ale gdybym powiedział, że to zrobię, byłbym kłamcą!

Czymże dobrym jest kolorowy obrazek mojej małej laleczki?
Skoro wystarczy jedno spojrzenie, żebym poczuł się przygnębiony!

Miałem nadzieję, że ją zgubię, ale potem i tak się nią zaopiekowałem
Chciałbym, żeby zniknęła, naprawdę chcę
Ale potem rozkoszuję się jej obecnością!

Czymże dobrym jest twoja fotografia?
Za każdym razem, kiedy na nią patrzę sprawia
Że ogarnia mnie smutek

Shouldn't Have Done That

Plans made in the nursery
Can change the course of history
Remember that

Mommy's annoyed
Says go and play
Don't show your face
Stay away all day
Shouldn't have done that

Small boy and his infantry
Marching around so naturally
Shouldn't have done that

Grows up and goes to school
Such a nice boy, obeys all the rules
Mummy's proud of that

Leaves school
To follow his ambition
Knows what he wants
To be a politician
Shouldn't have done that

Shouldn't Have Done That (Nie powinien był tego robić)

Plany wysnute w przedszkolu mogą zmienić bieg historii
Pamiętaj o tym!

Mama jest zdenerwowana, mówi - idź i pobaw się
Nie pokazuj mi się
Nie wracaj przez cały dzień
Nie powinna była tego robić

Mały chłopiec i jego żołnierzyki maszerujące
Wkoło tak naturalnie
Nie powinna była tego robić

Dorasta i idzie do szkoły
Taki miły chłopiec i taki posłuszny
Mama jest z niego dumna

Opuszcza szkołę, żeby spełnić swoje ambicje
Wie czego chce - być politykiem
Nie powinien był tego robić

The Sun & The Rainfall

Someone will call
Something will fall
And smash on the floor
Without reading the text
Know what comes next
Seen it before
And it's painful

Things must change
We must rearrange them
Or we'll have to estrange them
All that I'm saying
The game's not worth playing
Over and over again

You're the one I like best
You retain my interest
You're the only one
If it wasn't for you
Don't know what I'd do
Unpredictable like the sun
And the rainfall

Things must change
We must rearrange them
Or we'll have to estrange them
All that I'm saying
The game's not worth playing
Over and over again 

The Sun & The Rainfall (Słońce i deszcz)

Ktoś zawoła, coś spadnie i rozbije się na podłodze
Bez czytania tekstu wiem, co będzie za chwilę
Widziałem to już przedtem i to jest najgorsze

Rzeczy muszą ulec zmianie i to my musimy je zmienić
Albo będziemy musieli je odrzucić
Wszystko co mówię jest sztuką niewartą grania
Wciąż i wciąż od nowa

Jesteś tą, którą lubię najbardziej
Przyciągasz moją uwagę, jesteś jedyna
Gdyby to nie było dla ciebie, nie wiem, co bym zrobił
Nieprzewidywalny tak jak słońce i deszcz

© BEYOND words 2003 - 2005