B-side singles

Christmas Island
Dangerous
Death's Door
Fools
Free
Happiest Girl
Headstar
In Your Memory
Kaleid
Memphisto
Moonlight Sonata #14
My Joy
Now, This Is Fun
Oberkorn (It's a Small town)
Painkiller
Route 66 
Sea of Sin
Set Me Free (Remotivate Me)
Sibeling
Slowblow
Stjarna
Surrender / Tempt
The Great Outdoors!
Work HardChristmas Island - Instrumental

Dangerous

The things you do
Aren't good for my health
The moves you make
You make for yourself
The means you use
Aren't meant to confuse
Although they do
They're the one's that I would choose

I wouldn't want it any other way
You wouldn't let me any way

Dangerous
The way you leave me wanting more
Dangerous
That's what I want you for
Dangerous
When I am in you arms
Dangerous
Know I won't come to harm

The lies you tell
Aren't meant to deceive
They're not there
For me to believe
I've heard
Your vicious words
You know by now
It takes alot to see me hurt

I couldn't take it any other way
But there's a price I have to pay

Niebezpieczna

Rzeczy, które robisz
Szkodzą mi
Wszystko co robisz
Robisz dla siebie
Powody, które wymieniasz
Nie mają na celu pogmatwać
Ale nawet jeśli
To i tak bym je wybrał

Nie pragnę tego na żaden inny sposób
Nie dasz mi innej możliwości

Niebezpieczna
Sposób, w jaki pozostawiasz mnie pragnącego więcej
Niebezpieczna
Po to właśnie cię potrzebuję
Niebezpieczna
Kiedy jestem w twoich ramionach
Niebezpieczna
Wiem, że uniknę bólu

Kłamstwa, które mówisz
Nie mają oszukiwać
One nie są po to
Abym w nie wierzył
Słyszałem
Twoje złośliwe słowa
Teraz wiesz
Ze nie łatwo mnie zranić

Nie mógłbym przyjąć tego w inny sposób
Ale to jest cena, jaką muszę zapłacić

Death's Door

Well I'm knocking on Death's door
Will I take my rest
Among the blessed?

Mother are you waiting?
Father are you pacing?
I'm coming home

I'm knocking on Death's door
Will I take my rest
In my sunday best?

Mother are you anxious?
Father are you gracious?
I'm coming home

I've been away too long
For so long it was strong
I've been away too long
I know that it was wrong
But I'm coming home

Well I'm knocking on Death's door
Will I take my rest?
Have I passed the test?

Mother are you praying?
Father I'm saying
I'm coming home

Death's Door (Drzwi śmierci)

A więc pukam do drzwi śmierci
Czy odnajdę tu spokój
Pośród błogosławionych?

Matko, czy czekasz na mnie?
Ojcze, czy drepczesz z niecierpliwości?
Wracam do domu

Pukam do drzwi śmierci
Czy odnajdę tu spokój
Najdoskonalszy z najdoskonalszych?

Matko, czy się niepokoisz?
Ojcze, czy będziesz dla mnie łaskawy?
Wracam do domu

Tak długo mnie nie było
Tak długo byłem daleko stąd
Tak długo mnie nie było
Wiem, że to było złe
Ale teraz wracam do domu

A więc pukam do bram śmierci
Czy odnajdę tu spokój?
Czy pokonam próbę?

Matko, czy ty płaczesz?
Ojcze, powiadam
Wracam do domu

Fools

Don't know the reason why I
Think I've been here before
This place seems so familiar
But then I can't be sure
Here comes that time again when
You'll walk right out the door
Don't tell me secrets anymore

And fools don't run away
You'll be followed another day
And all the chances that fall your way
Are in the fire on your dying day

So call me now and tell me that you're home

Can't see the sense in crying
There's too many tears to fall
My thoughts are multiplying
So I'll try to save them all

So call me now and tell me that you're home

And fools don't run away

Fools (Głupcy)

Nie znam wyjaśnienia dlaczego
Wydaje mi się, że już tu byłem
To miejsce wydaje się takie znajome
Ale za chwilę nie jestem już taki pewien
Znowu nadchodzi ten czas
Kiedy wychodzisz za drzwi
Nigdy więcej nie powierzaj mi sekretów

Głupcy nie odejdą
Będziesz przez nich śledzona
I wszystkie wypadki, które staną ci na drodze
Mają cię uśmiercić

Więc zadzwoń do mnie i powiedz, że jesteś w domu

Nie ma sensu płakać
Życie pełne jest łez
Myśli mnożą mi się w głowie
Więc spróbuję zachować je wszystkie

Więc zadzwoń do mnie i powiedz, że jesteś w domu

Głupcy nie odejdą

Free

I will never be free
I shall never be released
From the chains that bind me
They torture and blind me
And keep me from peace

Oh, what heartache
Oh, what heartbreak
Following me
Calling to me

I will never be free
I shall never be released
From the chains that bind me
They torture and blind me
And keep me from peace

I will never be free
I will never be laid to rest
Sisters and brothers
I'll never recover
From this tenderness

See what love breaks
Hear what love sings
Sad melodies
Enticing me

I will never be free
I shall never be released
From the chains that bind me
They torture and blind me
And keep me from peace

I will never be free
I will never be laid to rest
Sisters and brothers
I'll never recover
From this tenderness

Wolny

Nigdy nie będę wolny
Nigdy nie wypuszczš mnie
Z łańcuchów króte mnie więżš
Torturujš i oœlepiajš
Nie dajš zaznać spokoju

Och, cóż za bój
Och, cóż za straca
Przeœladujš mnie
Wzywajš mnie

Nigdy nie będę wolny
Nigdy nie wypuszczš mnie
Z łańcuchów króte mnie więżš
Torturujš i oœlepiajš
Nie dajš zaznać spokoju

Nigdy nie będę wolny
Nigdy nie złożš mnie na spoczynek
Siostry i bracia
Nigdy nie wyzdrowieję
Od tej czułoœci

Popatrzcie, jak miłoœć niszczy
Słuchajcie, jak miłoœć œpiewa
Smutne melodie
Kuszšce mnie

Nigdy nie będę wolny
Nigdy nie wypuszczš mnie
Z łańcuchów króte mnie więżš
Torturujš i oœlepiajš
Nie dajš zaznać spokoju

Nigdy nie będę wolny
Nigdy nie złożš mnie na spoczynek
Siostry i bracia
Nigdy nie wyzdrowieję
Od tej czułoœci

Happiest Girl

Happiest girl I ever knew
Happiest girl I ever knew

Wanted to feel the joy
Flow between our lips
Wanted to feel the joy
Flow between our hips

Happiest girl I ever knew
Why do you smile the smile you do

Happiest girl I ever knew
Happiest girl I ever knew

Wanted to feel the joy
Pass between our eyes
Wanted to feel the joy
Pass between our thighs

And I would have to pinch her
Just to see that she was real
Just to watch the smile fade away
See the pain she'd feel

Happiest girl I ever knew
Happiest girl I ever knew

Wanted to feel her joy
Feel it deep within
Wanted to feel her joy
Penetrate my skin

Happiest girl I ever knew
Why do you smile the smile you do

Happiest Girl (Najszczęśliwsza dziewczyna)

Najszczęśliwsza dziewczyna, jaką znałem
Najszczęśliwsza dziewczyna, jaką znałem

Pragnąłem poczuć szczęście
Przepływające między naszymi ustami
Pragnąłem poczuć to szczęście
Przepływające między naszymi biodrami

Najszczęśliwsza dziewczyno, jaką znałem
Dlaczego uśmiechasz się w ten sposób?

Najszczęśliwsza dziewczyna, jaką znałem
Najszczęśliwsza dziewczyna, jaką znałem

Pragnąłem poczuć szczęście
Zawieszone między naszymi oczami
Pragnąłem poczuć szczęście
Zawieszone między naszymi udami

Chciałem ją uszczypnąć
Żeby zobaczyć, czy jest prawdziwa
Żeby zobaczyć, jak uśmiech znika z jej twarzy
Ujrzeć ból, który poczuła

Najszczęśliwsza dziewczyna, jaką znałem
Najszczęśliwsza dziewczyna, jaką znałem

Pragnąłem poczuć jej szczęście
Poczuć je głęboko w sobie
Pragnąłem poczuć jej szczęście
Penetrujące moją skórę

Najszczęśliwsza dziewczyno, jaką znałem
Dlaczego uśmiechasz się w ten sposób

Headstar - Instrumental

(Gwiazda przewodnia)

In Your Memory

Put up the barriers shut down your senses
Cover up with all of your pretences
See no evil, your eyes are blunted
We are the hunters, we are the hunted

Place it in your memory
Leave it in your past
But don't forget

Taking a tumble, I'm taking a dive
Sometimes I stumble when my mind's made up
Reaction levels seem strangely muted
Ordinary acts of fun have been diluted

Place it in your memory
Leave it in your past
But don't forget

In Your Memory (W twojej pamięci)

Wznieś bariery, wyłącz zmysły
Otocz się złudzeniami
Nic nie widzisz, twoje oczy są ślepe
Jesteśmy myśliwymi, jesteśmy ofiarami

Wbij to sobie do głowy
Nie myśl o tym
Ale nie wolno ci tego zapomnieć

Spadam, nurkuję
Czasami potykam się, kiedy się zamyślę
reakcje wydają się dziwnie przytłumione
Zwykłe oznaki zadowolenia zostały osłabione

Wbij to sobie do głowy
Nie myśl o tym
Ale nie wolno ci tego zapomnieć

Kaleid - Instrumental

Kaleidoskop

Memphisto - Instrumental

Mefisto

Moonlight Sonata #14 - Instrumental

Sonata księżycowa #14

My Joy

My joy, the air that I breathe
My joy, in God I believe
You move me

My joy, the blood in my veins
My joy, flows in your name
You move me

I'm not a mountain, no
You move me

My joy, heavenly bliss
My joy, the pleasure I miss
You move me

I'm not a mountain, no
You move me

My Joy (Moja rozkosz)

Moja rozkosz, powietrze, którym oddycham
Moja rozkosz, w imię Boga, w którego wierzę
Poruszasz mnie

Moja rozkosz, krew w moich żyłach
Moja rozkosz, płynie w moje imię
Poruszasz mnie

Nie jestem skałą
Poruszasz mnie

Moja rozkosz, niebiańskie szczęście
Moja rozkosz, przyjemność, która mnie omija
Poruszasz mnie

Nie jestem skałą
Poruszasz mnie

Now, This Is Fun

Here speaks the voice of reason
It's talking to me
Loud and clearly
And obviously
It's something to say

Here comes another sentence
It is relentless
It tries my patience
But nevertheless
It's for our concern

We can't see the benefit
So we'll ignore it
Or disobey it
And then we'll say that
This is real fun
This is fun

Now, This Is Fun (Teraz, to jest zabawa)

Słyszę głos rozsądku
Mówi do mnie
Głośno i wyraźnie
I oczywiście
Ma mi coś do powiedzenia

Oto nadchodzi kolejna myśl
Jest nie do odparcia
Wypróbowuje moją cierpliwość
Ale oczywiście
Dotyczy nas

Nie dostrzegamy korzyści
Więc ją zignorujemy
Albo jej nie wysłuchamy
A później powiemy
Że to jest prawdziwa zabawa
To jest zabawa

Oberkorn (It's a Small Town) - Instrumental

Oberkorn (to jest małe miasto)

Painkiller - Instrumental

Znieczulenie

Route 66

Well if you ever plan to motor west
Travel my way, take the highway that's the best
Get your kicks on Route 66

Well it winds from Chicago to LA
More than two thousand miles all the way
Get your kicks on Route 66

Well it goes to St. Louis, down to Missouri
Oklahoma City looks oh, so pretty
You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico
Flagstaff, Arizona, don't forget Wynonna
Kingman, Barstow, San Bernardino

If you get hip to this kind of trip
I think I'll take that California trip
Get your kicks on Route 66

Route 66

Więc jeśli kiedykolwiek planowałeś podróż na zachód
Pojedź tędy, pojedź najlepszą autostradą
Zabieraj swoją d.. na Route 66

Ona wije się od Chicago do LA
Więcej niż dwa tysiące mil
Zabieraj swoją d.. na Route 66

Ona wiedzie do St. Louis, wzdłuż Missouri
Oklahoma City wygląda tak pięknie
Zobaczysz Amarillo, Gallup, New Mexico
Flagstaff, Arizona, nie zapomnij o Wyonna
Kingman, Barstow, San Bernardino

Jeśli podoba ci się taka podróż
Myślę, że wybiorę się w drogę do Kaliforni
Zabieraj swoją d.. na Route 66

Sea Of Sin

Sea of Sin I'm swimming in and I'm taking a dive
My mind's in need so my body feeds and it keeps me alive
It gets better and better as it gets wetter and wetter
Sea of Sin know where you've been but I don't care

Sea of Sin through thick and thin for better or worse
My mind's in need so my body feeds and it quenches my thirst
You look cheaper and cheaper as we sink deeper and deeper
Sea of Sin know where you've been 'cause I've been there

Here under God's sky
His watchful eye
And all of the lies
My consolation prize

Sea of Sin my second skin my home from home
When I'm in doubt my hands reach out and I'm never alone
It gets wetter and wetter as it gets better and better
Sea of Sin know where you've been and I'm prepared

Sea of Sin know where you've been yes I'm aware
Sea of Sin know where you've been 'cause I've been there
Sea of Sin know where you've been and I don't care
Sea of Sin know where you've been and I don't care

Sea of Sin (Morze grzechu)

Morze grzechu w którym pływam i zanurzam się
Mój umysł tego potrzebuje więc moje ciało karmi się tym i to mnie trzyma przy życiu
Staje się tym lepsze, im bardziej jest wilgotne
Morze grzechu, wiem gdzie byłaś ale nie dbam o to

Morze grzechu, poprzez głębie i płycizny na dobre i złe
Mój umysł pragnie, więc moje ciało się pożywia i gasi pragnienie
Wyglądasz gorzej i gorzej, kiedy zanurzamy się głębiej i głębiej
Morze grzechu, wiem gdzie byłaś, bo byłem tam również

Tutaj , pod boskim niebem
Pod jego opiekuńczym okiem
I wszystkimi kłamstwami
Moja nagroda pocieszenia

Morze grzechu, moja druga skóra, mój drugi dom
Kiedy ogarnia mnie zwątpienie, wyciągam ręce i nigdy nie jestem sam
Staje się coraz wilgotniejsze i coraz lepsze
Morze grzechu, wiem gdzie byłaś i jestem przygotowany

Morze grzechu, wiem gdzie byłaś, jestem świadomy
Morze grzechu, wiem gdzie byłaś ponieważ też tam byłem
Morze grzechu, wiem gdzie byłaś i nie dbam o to
Morze grzechu, wiem gdzie byłaś i nie dbam o to

Set Me Free (Remotivate Me)

Set me free
Set me free

Remotivate me
Set me burning
After years in deep freeze
My body is yearning
For a new lease of life
And a little spice
Set me free
Remotivate me

Give me a reason
To scream and shout
Give me something
To get excited about
When everything is looking dull
I'm sure it isn't impossible to
Set me free
Remotivate me

Remotivate me
Set me burning
After years in deep freeze
My body is yearning
For a new lease of life
And a little spice
Set me free
Remotivate me

Don't think I'm impatient
Because I'm willing to wait
But something must must happen
Before it gets too late
It could be my imagination
But wasn't there more than this dull sensation
Set me free
Remotivate me

Set Me Free (Remotivate Me) (Uwolnij mnie (umotywuj mnie))

Uwolnij mnie
Uwolnij mnie

Umotywuj mnie
Daj mi zapłonąć
Po latach wielkiego chłodu
Moje ciało tęskni
Do lepszego życia
Z odrobiną smaku
Uwolnij mnie
Umotywuj mnie

Daj mi powód
Żeby strzelać i krzyczeć
Daj mi coś
Co mnie podekscytuje
Kiedy wszystko wygląda nieciekawie
Wiem, że istnieje możliwość
Aby mnie uwolnić
Umotywować mnie

Umotywuj mnie
Daj mi zapłonąć
Po latach wielkiego chłodu
Moje ciało tęskni
Do lepszego życia
Z odrobiną smaku
Uwolnij mnie
Umotywuj mnie

Nie myśl, że jestem niecierpliwy
Bo mógłbym czekać
Ale coś musi, musi się wydarzyć
Zanim będzie za późno
To może być tylko moja wyobraźnia
Ale czyż nie jest to więcej niż ta nudna sensacja
Uwolnij mnie
Umotywuj mnie

Sibeling - Instrumental

Slowblow - Instrumental

Stjarna - Instrumental

Surrender

Laying on your holy bed
By the hallowed goal
Feeling like an infidel
Not worthy of your call
Tainted by your innocence
Beckoend to my fate
I won't face the consequence
I wouldn't hesitate

I'm a man of flesh and bone
Rapture, rushing through my veins
Passion, flaming, in my heart
Heavenly surrender once again, yeah!

Shackled like an animal
Chained to my desires
Just another sacrifice
To love's eternal fires
Tame me with your tenderness
And break my brittle heart
Easily and ellegantly
Tear my world apart

I'm a man of flesh and bone
Rapture, rushing through my veins
Passion, flaming, in my heart
Heavenly surrender once again, yeah!

We're living in a world full of ilussion
Everything is so unreal
My mind is in a state of confusion
But I can't deny the way I feel

I'm a man of flesh and bone
Rapture, rushing through my veins
Passion, flaming, in my heart
Heavenly surrender once again, yeah!

Surrender / Tempt (Poddanie się / Kuszenie)

Leżąc na twoim świętym łożu
Obok uświęconej zdobyczy
Czuję się jak niewierny
Niegodny twego wezwania
Splamiony twoją niewinnością
Pchnięty ku memu przeznaczeniu
Nie doznam konsekwencji
Nie będę miał skrupułów

Jestem mężczyzną z krwi i kości
Ekstaza, przepływa przez moje żyły
Pasja, płonie w mym sercu
Wniebowzięty raz jeszcze, o tak!

Zniewolony jak zwierzę
Przykuty do moich żądz
Kolejne poświęcenie
Dla wieczystego ognia miłości
Oswój mnie ze swoją delikatnością
I złam moje kruche serce
Przystępna i przyjazna dziewczyno
Rozdarłaś moje serce

Jestem mężczyzną z krwi i kości
Ekstaza, przepływa przez moje żyły
Pasja, płonie w mym sercu
Wniebowzięty raz jeszcze, o tak!

Żyjemy w świecie pełnym iluzji
Wszystko jest takie nierealne
Mój rozum jest w stanie zupełnego pomieszania
Ale nie mogę odrzucić sposobu, w jaki czuję

Jestem mężczyzną z krwi i kości
Ekstaza, przepływa przez moje żyły
Pasja, płonie w mym sercu
Wniebowzięty raz jeszcze, o tak!

The Great Outdoors! - Instrumental

Work Hard

You've got to work hard
You've got to work hard
If you want anything at all

Nothing comes easy
And that's a fact
Nothing comes easy
But a broken back

Nothing comes easy
It never will
Nothing comes easy
But a broken will

So work hard

© BEYOND words 2003 - 2005