• Coming Back To You
  • A Song For Europe

Coming Back To You

Maybe I'm still hurting
I can't turn the other cheek
But you know that I still love you
it's just that I can't speak
I looked for you in everyone
and thay called me on that too
I lived alone but I was only
coming back to you

They're shuting down the factory now
just when all the bills are due
and the fields they're under lock and key
though the rain and the sun come through
And springtime starts but then it stops
in the name of something new
and all my senses rise against this
coming back to you

They're handing down my sentence now
and I know what I must do
another mile of silence while I'm
coming back to you

There are many in your life
and many still to be
Since you are a shining light
there's many that you'll see
But I have to deal with envy
when you choose the precious few
who've left their pride on the other side
of coming back to you

Even in your arms I know
I'll never get it right
even when you bend
to give me comfort in the night
I've got to have your word on this
or none of it is true
and all I've said was just instead
coming back to you

Written by Leonard Cohen
(c)1984 Bad Monk Publishing (BMI)

Powracając do ciebie

Może wciąż cierpię
Nie mogę nastawić drugiego policzka
Ale wiesz że wciąż cię kocham
Tylko nie mogę tego powiedzieć
Szukałem ciebie w każdej
I to im przeszkadzało
Żyłem samotnie ale wciąż naprawdę
Powracałem do ciebie.

Och zamykają teraz fabrykę
Kiedy mam same długi
A wszystkie pola są szczelnie zamknięte
Że nie przedostanie się słońce i deszcz
Wiosny zaczynały się i zaraz kończyły
W imię czegoś nowego
A wszystkie zmysły sprzeciwiały się
Powracaniu do ciebie

Teraz podają mi wyrok
I wiem co muszę zrobić
Kolejna mila ciszy gdy
Powracam do ciebie

Wielu jest w twoim życiu
I wielu jeszcze będzie
Od kiedy błyszczysz jasno
Wielu jeszcze zobaczysz
A ja muszę paktować z zawiścią
Jeśli wybierzesz kilku przede mną
Którzy zgubili dumę zanim jeszcze
Powrócili do ciebie

Nawet w twych ramionach wiem
Nigdy nie zrobię tego dobrze
Nawet jeśli twoim przeznaczeniem jest
Zadowolić mnie nocą
Muszę mieć na to twoje słowo
Lub nic nie będzie prawdą
Wszystko co powiedziałem zamiast
Powrócić do ciebieA Song For Europe

Here as I sit
At this empty cafe
Thinking of you
I remember

All those moments
Lost in wonder
That we'll never
Find again

Though the world
Is my oyster
It's only a shell
Full of memories

And here by the Seine
Notre-Dame casts
A long lonely sorrow

Now - only sorrow
No tomorrow
There's no today for us
Nothing is there
For us to share
But yesterday

These cities may change
But there always remains
My obsession

Through silken waters
My gondola glides
And the bridge - it sighs ...

I remember
All those moments
Lost in wonder
That we'll never
Find again
There's no more time for us

Nothing is there for us to share
But yesterdays


Tłumaczenia: Gil Galad

© BEYOND words 2003 - 2005