Playing The Angel

A Pain That I'm Used To
John the Revelator
Suffer Well
The Sinner In Me
Precious
Macrovision
I Want It All
Nothing's Impossible
Damaged People
Lillian
The Darkest Star
A Pain That I'm Used To

I'm not sure what I'm looking for anymore
I just know that I'm harder to console
I don't see who I'm trying to be instead of me
But the key is a question of control

Can you say what you're trying to play anywhere(way?)
I just pay while you're breaking all the rules
All the signs that I find have been underlined
Devils thrive on the drive that is fueled

All this running around, well it's getting me down
Just give me a pain that I'm used to
I don't need to believe all the dreams you conceive
You just need to achieve something that rings true

There's a hole in your soul like an animal
With no conscience, repentance, oh no(?)
Close your eyes, pay the price for your paradise
Devils feed on the seeds of the soul

I can't conceal what I feel, what I know is real
No mistaking the faking, I care
With a prayer in the air I will leave it there
On a note full of hope not despair

All this running around, well it's getting me down
Just give me a pain that I'm used to
I don't need to believe all the dreams you conceive
You just need to achieve something that rings true

(Chorus repeats)Ból, do którego przywykłem

Nie wiem już sam, czego szukam
Wiem tylko, że trudniej mnie pocieszyć
Nie wiem, kim próbuję być, zamiast być sobą
Ale kluczem jest kwestia kontroli

Czy ty potrafisz powiedzieć w co grasz?
Bo ja płacę, kiedy ty łamiesz wszystkie zasady
Wskazówki, które znajduje zostały podkreślone
Diabeł rozwija się na tej przejażdżce, którą ja funduję

Całe to bieganie w kółko mnie dołuje
Lepiej daj mi ten ból, do którego przywykłem
Nie muszę wierzyć w sny, które rodzą się w twojej głowie
To ty musisz wreszcie stworzyć coś prawdziwego

Jest w twojej duszy dziura, jak u zwierzęcia
Które nie zna sumienia i żalu, o nie
Zamknij oczy i zapłać cenę za swój raj
Diabeł karmi się nasionami duszy

Nie mogę ukryć tego, co czuję i wiem, że jest prawdą
Bezbłędnie rozpoznaję oszustwo, bo mi zależy
Gdy modlitwy uleciały w powietrze, powinny tam zostać
Jako przesłanie nadziei, a nie rozpaczy

Całe to bieganie w kółko mnie dołuje
Lepiej daj mi ten ból, do którego przywykłem
Nie muszę wierzyć w sny, które rodzą się w twojej głowie
To ty musisz wreszcie stworzyć coś prawdziwego

(refren)John the Revelator

John the Revelator
Put him in a elevator
Take him up to the high side
Take him up to the top where the mountains stop
Let him tell his book of lies

John the Revelator
He's a smooth operator
It's time we cut him down to size
Take him by the hand
Put him on the stand
Let us sue his alibis

For claiming God as his only rock
For stealing a god from the Israelite
Stealing a god from a Muslim, too
There is only one god through and through

Seven lies, multiplied by seven
Multiplied by seven again
Seven angels, seven trumpets
Send them home on the morning train
Well who's that shouting?
John the Revelator!
All he ever gives us is pain
Well who's that shouting?
John the Revelator!
He should bow his head in shame

Bye-bye.
Bye-bye.
Bye-bye.
Bye-Bye.

Seven lies, multiplied by seven
Multiplied by seven again
Seven angels, seven trumpets
Send them home on the morning train
Well who's that shouting?
John the Revelator!
All he ever gives us is pain
Well who's that shouting?
John the Revelator!
He should bow his head in shame

Bye-bye.
Bye-bye.
John the Revelator!
Bye-bye.
John the Revelator!
Bye-bye.
John the Revelator!Jan od objawienia

Jan od objawienia
WsadŸ go do windy
I zabierz go na wzniesienia
Zabierz go na szczyt, gdzie kończy się góra
Niech powtarza swoją księgę kłamstw

Jan od objawienia
NieŸle sobie poczyna
Pora sprowadzić go na ziemię
WeŸ go za rękę
Postaw na mównicy
Posłuchajmy jego wymówek

Za twierdzenie, że Bóg jest jego opoką
Za kradzież Boga Izraelitom
I za kradzież Boga Muzułmanom
Podczas gdy dla wszystkich jest jeden Bóg

Siedem kłamstw razy siedem i jeszcze razy siedem
Siedmiu aniołów, siedem trąb
Odeślijcie ich do domu porannym pociągiem
A kto tam tak krzyczy?
Jan od objawienia!
On dał nam tylko ból
A kto tam tak krzyczy?
Jan od objawienia!
Powinien opuścić głowę ze wstydu

Żegnaj (x4)

Siedem kłamstw razy siedem i jeszcze razy siedem
Siedmiu aniołów, siedem trąb
Odeślijcie ich do domu porannym pociągiem
A kto tam tak krzyczy?
Jan od objawienia!
On dał nam tylko ból
A kto tam tak krzyczy?
Jan od objawienia!
Powinien opuścić głowę ze wstydu

Żegnaj
Żegnaj
Janie od objawienia
Żegnaj
Janie od objawienia
Żegnaj
Janie od objawieniaSuffer Well

Where were you when I fell from grace?
Frozen heart, an empty space
Something's changing, it's in your eyes
Please don't speak, you'll only lie

I found treasure not where I thought
Peace of mind can't be bought
Still I believe

I just hang on
Suffer well
Sometimes it's hard
It's hard to tell

An angel led me when I was blind
I said take me back, I've changed my mind
Now I believe
From the blackest room, I was torn
He called my name, a love was born
So I believe

I just hang on
Suffer well
Sometimes it's hard
It's hard to tell

I just hang on
Suffer well
Sometimes it's hard
So hard to tellCierpię z godnością

Gdzie byłaś, kiedy opuściła mnie łaska?
Serce skute lodem i pusta przestrzeń
Coś się zmienia, widzę w twoich oczach
Proszę nie mów, wiem, że chcesz skłamać

Znalazłem skarb nie tam, gdzie się spodziewałem
Spokoju myśli nie można kupić
Wciąż wierzę

Trzymam się
Cierpię z godnością
Czasami to trudne
Trudno wyjaśnić

Anioł prowadził mnie, gdy byłem ślepy
Powiedziałem: zabierz mnie z powrotem, zmieniłem zdanie
Teraz wierzę
Wyrwał mnie z najczarniejszego pokoju
Wezwał mnie po imieniu, narodziła się miłość
Więc wierzę

Trzymam się
Cierpię z godnością
Czasami to trudne
Trudno wyjaśnić

Trzymam się
Cierpię z godnością
Czasami to trudne
Trudno wyjaśnićThe Sinner In Me

If I could just hide the sinner inside
And keep him denied
How sweet life would be
If I could be free
From the sinner in me

I'll never be a saint
It's not a picture that your memory paints
Not renowned for my patience
I'm not renowned for my restraint
But you're always around
You can always be found
To pick me up when I'm on the ground

If I could just hide the sinner inside
And keep him denied
How sweet life would be
If I could be free
From the sinner in me

I'm still recovering
Still getting over all the suffering
More known for my anger than for any other thing
But you've always tried
To be by my side
And catch my fall when I start to slide

If I could just hide the sinner inside
And keep him denied
How sweet life would be
If I could be free
From the sinner in meGrzesznik we mnie

Gdybym mógł ukryć grzesznika wewnątrz
I mógł zaprzeczyć jego istnieniu
Jak dobrze by było
Gdybym mógł być wolny
Od grzesznika we mnie

Nigdy nie będę świętym
Nie taki jest obraz w twoich wspomnieniach
Moja cierpliwość nie jest sławiona
Moja powściągliwość nie jest sławiona
Ale ty zawsze jesteś w pobliżu
Zawsze znajdujesz się
By pomóc mi wstać gdy upadnę

Gdybym mógł ukryć grzesznika wewnątrz
I mógł zaprzeczyć jego istnieniu
Jak dobrze by było
Gdybym mógł być wolny
Od grzesznika we mnie

Wciąż próbuję wyzdrowieć
Wciąż pokonuję cierpienie
Jestem bardziej znany ze złości niż innych cech
Ale ty zawsze próbujesz
Być u mojego boku
I ratujesz przed upadkiem, gdy zaczynam się osuwać

Gdybym mógł ukryć grzesznika wewnątrz
I mógł zaprzeczyć jego istnieniu
Jak dobrze by było
Gdybym mógł być wolny
Od grzesznika we mniePrecious

Precious and fragile things
Need special handling
My God, what have we done to you?

We always tried to share
The tenderest of care
Now look what we have put you through.

Things get damaged,
Things get broken
I thought we'd manage
But words left unspoken
Left us so brittle
There was so little left to give...

Angels with silver wings
Shouldn't know suffering
I wish I could take the pain for you.

If God has a masterplan
That only he understands
I hope it's your eyes he's seeing through.

Things get damaged,
Things get broken
I thought we'd manage
But words left unspoken
Left us so brittle
There was so little left to give...

I pray you learn to trust
Have faith in both of us
And keep room in your heart for two.

Things get damaged,
Things get broken
I thought we'd manage
But words left unspoken
Left us so brittle
There was so little left to give...Cenne

Cenne i delikatne rzeczy
Potrzebują specjalnej opieki
Mój Boże, co myśmy Ci uczynili?

Zawsze próbowaliśmy dzielilić
najwrażliwszą z pieszczot
A teraz spójrz, przez co musisz przechodzic.

Wszystko popsuliśmy
Wszystko zniszczyliśmy
Myślałem, że nam się uda
Ale niewypowiedziane słowa
Złamały nas
Nie ma już nic, co moglibyśmy sobie dać...

Srebrnoskrzydłe anioły
Nie powinny nigdy zaznać cierpienia
Chciałbym móc wziąć Twój ból na siebie.

Jeśli Bóg ma jakiś plan
Który tylko on jest w stanie zrozumieć
To mam nadzieję, że patrzy na świat Twoimi oczami.

Wszystko popsuliśmy
Wszystko zniszczyliśmy
Myślałem, że nam się uda
Ale niewypowiedziane słowa
Złamały nas
Nie ma już nic, co moglibyśmy sobie dać...

Modlę się, byś nauczyła się ufać
Byś uwierzyła w nas
I znalazła w sercu miejsce dla dwojga.

Wszystko popsuliśmy
Wszystko zniszczyliśmy
Myślałem, że nam się uda
Ale niewypowiedziane słowa
Złamały nas
Nie ma już nic, co moglibyśmy sobie dać...Macrovision

Overflowing senses
Heighten (???)
I hear my blood flow
I feel its caress
Whispering cosmos
Talking right to me
Unlimited, endless
God breathing through me

See the microcosm
In macrovision
Our bodies moving
With pure precision
One universal
Celebration
One evolution
One creation

Thundering river
Pounding within me
Driving me onwards
Forcing me to see
Clear and enlightening
Right there before me
Brilliantly shining
Intricate beauty

See the microcosm
In macrovision
Our bodies moving
With pure precision
One universal
Celebration
One evolution
One creation

(Chorus repeats)Makrowizja

Przeładowane zmysły
Wyższa świadomość
Słyszę jak płynie moja krew
Czuję jej pieszczoty
Szepczący kosmos
Przemawia do mnie
Nieskończony, bezkresny
Bóg oddycha przeze mnie

Spójrz na mikrokosmos
W makrowizji
Nasze ciała się poruszają
W czystej precyzji
Jedna powszechna
Celebracja
Jedna ewolucja
Jedna kreacja

Grzmiący rytm
Pulsuje we mnie
Prowadzi mnie naprzód
Zmusza bym ujrzał
Jasność i oświecenie
Tu, przede mną
Cudownie jaśniejące
Skomplikowane piękno

Spójrz na mikrokosmos
W makrowizji
Nasze ciała się poruszają
W czystej precyzji
Jedna powszechna
Celebracja
Jedna ewolucja
Jedna kreacja

(refren)I Want It All

I see a river
It's oceans that I want
You have to give me everything
Everything's not enough

It's my desire
To give myself to you
Sometimes

Sometimes I try
Sometimes I lie, with you
Sometimes I cry
Sometimes I die, it's true
Somewhere I find
Something that's kind(?)

And I've crossed the line again
A line I drew in sand
Still you give me everything
And everything's not enough

I'm ready but not willing
To give myself to you
Sometimes

Sometimes I try
Sometimes I lie, with you
Sometimes I cry
Sometimes I die, it's true
Somewhere I find
Something that's kind(?)

Come on over
Lay down beside me
And I'll try
Come on over
Lay down beside me
And I'll try
And I'll try

(I want it all)Chcę wszystkiego

Widzę rzekę
Ale chcę oceanu
Musisz dać mi wszystko
Wszystko to za mało

To moje pragnienie
Oddać się tobie
Czasami

Czasami próbuję
Czasami kłamię, jak ty
Czasami płaczę
Czasami umieram, to prawda
Czasami znajduję
Coś wspaniałego

I znowu przekroczyłem granicę
Linię którą narysowałem na piasku
A ty wciaż dajesz mi wszystko
A wszystko to za mało

Jestem gotowy, ale nie chętny
By oddać się tobie
Czasami

Czasami próbuję
Czasami kłamię, jak ty
Czasami płaczę
Czasami umieram, to prawda
Czasami znajduję
Coś wspaniałego

No, chodŸ
Połóż się przy mnie
A ja spróbuję
No, chodŸ
Połóż się przy mnie
A ja spróbuję
A ja spróbuję
(Chcę wszystkiego)Nothing's Impossible

Just give me a reason, some kind of sign
I'll need a miracle to help me this time
I heard what you said, and I feel the same
I know in my heart that I'll have to change

Even the stars look brighter tonight
Nothing's impossible
I still believe in love at first sight
Nothing's impossible

How did we get to be this far apart?
How did we get to be this far apart?
I want to be with you, something to share
I want to be near you, (words muddled)

Even the stars look brighter tonight
Nothing's impossible
I still believe in love at first sight
Nothing's impossible
Even the stars look brighter tonight
Nothing's impossible
If you believe in love at first sight
Nothing's impossible

I still believe in love at first sight
Nothing's impossibleNie ma rzeczy niemożliwych

Daj mi tylko powód, jakiś znak
Teraz musi mi pomóc jakić cud
Słyszałem co mówiłaś i czuję to samo
W głębi serca wiem, że muszę się zmienić

Dziś w nocy nawet gwiazdy świecą jaśniej
Nie ma rzeczy niemożliwych
Wciąż wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia
Nie ma rzeczy niemożliwych

Jak to możliwe, że tak się oddaliliśmy?
Jak to możliwe, że tak się oddaliliśmy?
Chcę być z tobą i dzielić coś
Chcę być blisko ciebie, czasami mi zależy

Dziś w nocy nawet gwiazdy świecą jaśniej
Nie ma rzeczy niemożliwych
Wciąż wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia
Nie ma rzeczy niemożliwych
Dziś w nocy nawet gwiazdy świecą jaśniej
Nie ma rzeczy niemożliwych
Jeśli wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia
Nie ma rzeczy niemożliwych

Wciąż wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia
Nie ma rzeczy niemożliwychDamaged People

We're damaged people
Drawn together
By subtleties that we are not aware of

Disturbed souls
Playing out forever
These games that we once thought we would be scared of

When you're in my arms
The world makes sense
There is no pretense
And you're crying
When you're by my side
There is no defense
I forget to sense I'm dying

We're damaged people
Praying for something
That doesn't come from somewhere deep inside us

Depraved souls
Trusting in the one thing
The one thing that this life has not denied us

When I feel the warmth
Of your very soul
I forget I'm cold
And crying
When your lips touch mine
And I lose control
I forget I'm old and dyingZniszczeni Ludzie

Jesteśmy zniszczonymi ludŸmi
Których przyciągnęły do siebie
Subtelności o których nie wiedzieliśmy

Zaniepokojone dusze
Bawiące się wiecznie
W te gry, o których zawsze baliśmy się pomyśleć

Kiedy jesteś w moich ramionach
Œwiat ma sens
Nie ma pretensji
I płaczesz
Kiedy jesteś przy mnie
Nie ma obrony
Zapominam by czuć, umieram

Jesteśmy zniszczonymi ludŸmi
Którzy modlą się o coś
Co nie pochodzi z wnętrza nas samych

Zdeprawowane dusze
Które ufają tej jednaj rzeczy
Tej jednej rzeczy, której życie nam nie zabroniło

Kiedy czuję ciepło
Twojej duszy
Zapominam, że mi zimno
I płaczę
Kiedy twoje usta dotykają moich
I tracę kontrolę
Zapominam o starości, umieramLillian

Oh, Lillian
Look what you've done
You've stripped my heart
Ripped it apart in the name of fun
Oh, Lillian
I'm a poor man's son
And precious jewels
Weren't found in schools where I came from

Pain and misery always hit the spot
Knowing you can't lose what you haven't got

Oh, Lillian
I should have run
I should have known each dress you own is a loaded gun
Oh, Lillian

Oh, Lillian
I need protection
I hear your voice and any choice I had is gone
Oh, Lillian
Once I begun
I couldn't stop ‘til every drop of blood was (sung or sunk)

Pain and misery always hit the spot
Knowing you can't lose what you haven't got

Oh, Lillian
Look what you've done
You stripped my heart
Ripped it apart
In the name of fun

Oh, Lillian
Oh, Lillian
Oh, Lillian
Oh, LillianLillian

Och, Lillian
Popatrz co zrobiłaś
Obnażyłaś moje serce
Rozerwałaś je dla zabawy

Och, Lillian
Jestem synem biedaka
A cenne klejnoty
Nie były znane w szkołach, do których chodziłem

Ból i cierpienie zawsze trafiają w cel
Wiedząc, ze nie możesz stracić czegoś, czego nie masz
Och, Lillian
Powinienem był uciec
Powinienem wiedzieć, że każda twoja sukienka
Jest jak naładowana broń
Och, Lillian

Och, Lillian
Potrzebuję ochrony
Słyszę twój głos
I tracę możliwość wyboru

Och, Lillian
Gdy raz zacząłem
Nie mogłem się zatrzymać
Aż każda kropla krwi została wyśpiewana

Ból i cierpienie zawsze trafiają w cel
Wiedząc, ze nie możesz stracić czegoś, czego nie masz
Och, Lillian
Popatrz co zrobiłaś
Obnażyłaś moje serce
Rozerwałaś je dla zabawy

Och, Lillian (x4)The Darkest Star

Oh you sad one
Playing the Angel
Isn't so easy where you're from

Oh you wild one
Devil's companion
You won't stay satisfied for long

I don't want you to change
Anything you do

I don't want you to be
Something else for me

Oh you dark one
Eternal outsider
Caught in the spider's web you've spun

Oh you blind one
Gentle and kind one
Seeing the world as a loaded gun

I don't want you to change
Anything you do

I don't want you to be
Someone else for me

Stay as you are
The Darkest Star

Shining for me
MajesticalNajmroczniejsza Gwiazda

Och ty, smutna
Udajesz anioła
To nie łatwe tam, skąd pochodzisz

Och ty, dzika
Towarzyszka diabła
Nie na długo cię to zadowoli

Nie chcę zmieniać
Niczego co robisz
Nie chcę żebyś była
Kimś innym dla mnie

Och ty, mroczna
Wieczny wyrzutek
Zaplątana we własne sieci

Och ty, ślepa
Delikatna i miła
Widzisz świat jako naładowaną broń

Nie chcę zmieniać
Niczego co robisz
Nie chcę żebyś była
Kimś innym dla mnie

Zostań taka jaka jesteś
Najmroczniejsza gwiazda
Świecąca dla mnie
Majestatycznie


Tłumaczenia: Gil Galad

© BEYOND words 2003 - 2005