Hasło Roku

"W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syn swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli."

I Jan 4,9   Parafia Ewangelicko - Augsburska im. Marcina Lutra w Siemianowicach Śląskich otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Programu "Ochrona zabytków" na rok 2023, dofinansowanie do zadania: "Siemianowice Śląskie, kościół im. M. Lutra (1895 r.): remont - wymiana pokrycia dachu nawy i transeptu - ETAP 1". Prace budowlano-konserwatorskie na zadaniu wykonuje ARTIZAN Konserwacja Bogdan Kuboszek.
Hasło miesiąca