Hasło Roku

"W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syn swego jednorodzonego posłał Bóg na świat,
abyśmy przezeń żyli."

- I Jan 4,9

Hasło miesiąca