tekst tekst tekst tekst

Program pocztowy - Outlook Express

Parametry konta na serwerze mmj.pl:
Serwer poczty przychodzącej POP3: pop3.mmj.pl
Numer portu serwera poczty przychodzącej 110 i 995 (szyfrowany)
Czy serwer poczty przychodzącej obsługuje protokół SSL nie
Typ konta: pop,imap pop
Serwer poczty wychodzącej smtp.mmj.pl
Port serwera poczty wychodzącej 25 i 587
Czy serwer poczty wychodzącej obsługuje protokół SSL tak, w wersji TLS
Czy serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia TAK
Metoda uwierzytelnienia serwera poczty wychodzącej: TLS
Pojemność konta pocztowego współdzielona z kontem www: od 100MB
- maksymalny rozmiar pojedynczej wiadomości: 20MB
- aktywna ochrona antywirusowa poczty

Konfiguracja "Krok po kroku" na podstawie programu pocztowego - Outlook Express

W pierwszym oknie wpisujemy nazwę, która będzie się pojawiać w wysyłanej przez Państwa wiadomości e-mail (w naszym przypadku Jan Kowalski), potwierdzamy naciskając przycisk DALEJ.

W drugim oknie podajemy nasz adres e-mail ,na który inne osoby bedą mogły nam wysyłać wiadomości, potwierdzamy naciskając przycisk DALEJ.

W kolejnym oknie wpisujemy adres serwera poczty przychodzącej i wychodzacej (kolejno: pop3.mmj.pl i smtp.mmj.pl), potwierdzamy naciskając przycisk DALEJ.

W następnym oknie wpisujemy nazwę naszego konta e-mail i hasło (dane te powinny zostać doręczone Państwu pocztą), potwierdzamy naciskając przycisk DALEJ.

Ostatnie okno jest tylko potwierdzeniem zakończenia konfiguracji, zamykamy je klikając przycisk ZAKOŃCZ.

Następne z górnego menu Outlook Express wybieramy NARZĘDZIA --> KONTA.
W zakładce POCZTA wybieramy nasze nowo skonfigurowane konto pocztowe i klikamy w przycisk WŁAŚCIWOŚCI.

Przechodzimy do zakładki SERWERY. Tu zaznaczmay opcję "Serwer wymaga uwierzytelnienia"

Następnie przechodzimy do zakładki ZAAWANSOWANE, zaznaczamy pole WYSYŁANIE "Podziel wiadomości większe niż", w oknie tym ustawiamy wartość 5000 KB. Ustawienie to sprawi, że wiadomości większe niż 5 MB będą wysyłane bez problemu.

Klikając OK zatwierdzamy wprowadzoną zmianę.

Program pocztowy jest już prawidłowo przygotowany do obsługi kont pocztowych na serwerze mmj.pl.