tekst tekst tekst tekst

Dokonywanie wpłat za Telefon

Informujemy, że faktury VAT za usługę Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ są wystawiane na początku każdego miesiąca. Prosimy o terminowe regulowanie należności zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, Cenniku i Regulaminie. Faktura VAT dostępna jest w Panelu Klienta w menu bocznym: Rozliczenia. Na żądanie Klienta faktury VAT są wysyłane pocztą zgodnie z Cennikiem, nie prowadzimy książeczek wpłat. W przypadku przekroczenia terminu płatności wysyłamy pocztą wezwanie do zapłaty, za które pobierana jest opłata administracyjna zgodna z Cennikiem.

Aby zrealizować jakąkolwiek płatność można wybrać jedną z poniższych możliwości.

W siedzibie operatora

Siedziba mieści się w Siemianowicach-Michałkowicach:
Pl. Bohaterów Września 2
41-103 Siemianowice Śl.
tel: (032) 750-20-10

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 8.00 - 16.00
wtorek, czwartek: 9.00 - 17.00
sobota, niedziela, święta : nieczynne

Uwaga!
Za realizację płatności w siedzibie operatora naliczana jest prowizja w wysokości 2 zł.

Przelew na konto operatora

VWBA Centrala
15 2130 0004 2001 0185 8638 0002
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MMJ Janos Marcin
Siemianowice Śl. Pl. Bohaterów Września 2

Dokonując wpłaty na konto prosimy w tytule przelewu podawać tylko i wyłącznie następujące dane:
Nr faktury - nr faktury widoczny jest w nagłówku faktury VAT
imie i nazwisko - to imię i nazwisko Abonenta, który ma podpisaną z nami umowę.
Przykładowy tytuł przelewu: FV_CTS/2008/06/01, Krzysztof Nowak

Ewentualne reklamacje i przeksięgowania wpłat dokonanych na konto Operatora z tytułem przelewu innym niż wyżej określony mogą zostać odrzucone.
Wszystkie problemy dotyczące płatności za usługę Cyfrowej Telefonii Stacjonanrej MMJ należy zgłaszać na tele@mmj.pl lub pod nr telefonu (032) 750-20-10.