tekst tekst tekst tekst

Dokonywanie wpłat za Internet i Telewizję

Informujemy, że faktury VAT osobom fizycznym są wystawiane w terminie 7 dni od dokonania płatności po uprzednim zgłoszeniu chęci ich otrzymania (Ust. z dn. 11.03.2004 Art. 106 Ust.4). Prosimy o terminowe regulowanie należności zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, Cenniku i Regulaminie.
Nie wysyłamy rachunków przypominających o płatnościach, nie prowadzimy książeczek wpłat.

W przypadku przekroczenia terminu płatności wysyłamy wezwanie do zapłaty pocztą email.
W przypadku dalszego braku wpłaty wysyłamy Pocztą Polską wezwanie do zapłaty, za które pobierana jest opłata administracyjna zgodna z Cennikiem.

UWAGA! Internet można odliczyć od dochodu! Czytaj więcej o uldze na internet.

Aby zrealizować jakąkolwiek płatność można wybrać jedną z poniższych możliwości.

W siedzibie operatora

Siedziba mieści się w Siemianowicach-Michałkowicach:
Pl. Bohaterów Września 2
41-103 Siemianowice Śl.
tel: (32)765 20 59
Anna Janos (Obsługa Klienta - płatności, finanse)
tel. (32) 750 20 07
e-mail: kasa@mmj.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek: 8.00 - 16.00
wtorek, czwartek: 9.00 - 17.00
sobota, niedziela, święta : nieczynne

Przelew na konto operatora

Z myślą o szybszym i sprawniejszym księgowaniu wpłat dokonywanych przelewem uruchomiliśmy usługę automatycznej identyfikacji przelewu. Każdemu Abonentowi został przypisany jedyny i niepowtarzalny numer konta.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat za usługę dostępu do Internetu na idywidualny nr konta.

Jeżeli nie znają Państwo swojego indywidualnego numeru konta bankowego informację na jego temat można uzyskać od Operatora pisząc na kasa@mmj.pl. Indywidualny numer konta podawany jest również w potwierdzeniach salda wysyłanych do każdego Abonenta pod koniec miesiąca na konta e'mail, a od lipca 2009 podany jest również na umowie Abonenckiej.

Dzięki uruchomieniu indywidualnych kont dla naszych Abonentów nie ma konieczności podawania żadnych dodatkowych danych w tytule przelewu.

Wszelkie pytania dotyczące płatności prosimy kierować na adres: kasa@mmj.pl

Informujemy, że dotychczasowe konto Operatora jest nadal aktywne, aczkolwiek wpłaty dokonywane na nie mogą być księgowane z opóĄnieniem.

Konto ogólne:
VWBA Centrala
42 21300004 2001018586380001
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MMJ Janos Marcin
Siemianowice Śl. Pl. Bohaterów Września 2

Dokonując wpłaty na konto ogólne prosimy w tytule przelewu podawać tylko i wyłącznie następujące dane:

ID, imię i nazwisko, gdzie:
ID -numer ID Abonenta w naszym systemie,
imie i nazwisko - to imię i nazwisko Abonenta, który ma podpisaną z nami umowę.
Przykładowy tytuł przelewu: ID12345, Krzysztof Nowak

Ewentualne reklamacje i przeksięgowania wpłat dokonanych na konto Operatora z tytułem przelewu innym niż wyżej określony mogą zostać odrzucone.

Jeżeli nie znają Państwo swojego numeru ID Abonenta informację na jego temat można uzyskać od Operatora pisząc na kasa@mmj.pl